Tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 Mayıs Bayramını kutluyoruz,

Tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 Mayıs Bayramını kutluyoruz

Buy Amoxil UK

, dikkat çekmek istediğimiz önemli husuuslardan bir taneside ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, ILO’ya göre çocuk işçiliği; çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bütün araştırmalar ve yürütülen çalışmalar çocuk işçiliğinin temel nedenini yoksulluk olarak göstermektedir.

Dünyada 2012 yılı itibariyle 168 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Çocuk işçiler, toplam çocuk nüfusunun yaklaşık % 11’ine tekabül etmektedir. Türkiye’de ise 2012 yılı verilerine göre, 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 15 milyon 247 bindir. Bu yaş grubundaki çocukların % 5,9’u yani 893 bini çalışmaktadır. Çalışma nedenlerinin başında ise “hane halkı gelirine katkıda bulunmak” gelmektedir. Çocukların yeri atölyeler, sanayiler

, fabrikalar değil parklar, sokaklar ve okullardır. (Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017)ASUD