12 HAZİRAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ

12 HAZİRAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ

         Çocuk işçiliğinin en temel nedenlerinden biri yoksulluktur, bir diğeri ise işverenlerin ucuz iş gücü olarak gördükleri çocukları tercih etmeleridir. Sebep her ne olursa olsun küçük yaşta işçilik, çocuğun eğitim hakkının elinden alınması, iş kazası, madde bağımlılığı, istismar ve farklı suç davranışlarıyla tanışma riskini doğurması, toplum dışına itilme sebebiyle çocuğa fiziksel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal açıdan zarar vermektedir.

         Ülkemizde 2018 yılı ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE YILI” ilan edilmiştir. Çocuk İşçiliği ile mücadele için neler yapılabilir?

         * Zorunlu eğitim kapsamında olanlar başta olmak üzere çocuklar eğitim-öğretim sistemine dahil edilmeleri sağlanmalıdır.

         *Çocuğun içinde bulunduğu ailenin yetişkin bireylerinin istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

         *Çocuğun erken yaşlardan itibaren maruz kaldığı sürecin rehabilitasyonu için beden ve ruh sağlığı programlarına dahil edilmesi sağlanmalıdır.

         *Toplumda İnsan Hakları ve Çocuk Hakları konusunda farkındalık ve duyarlılık geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.

        *Milli eğitim müfredatı içerisinde Çocuk Hakları ve Çocuk istismarı konularının bütünlüklü olarak ele alınması sağlanmalı, çocukların erken yaşlardan itibaren ayrım gözetmeksizin haklarını benimsemesi ve katılma hakkına sahip olmaları teşvik edilmelidir.

         *Yönetimler tarafından konuyla ilgili mevzuatın denetlenmesindeki yetersizlikler giderilmelidir.