2018 Ekim-2019 Haziran Tarihleri Arasında Planlanan Eğitim Programları

         Adalet Sistemi Uzmanları Derneği olarak kuruluş amaçlarımız içerisinde yer alan mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve toplumsal olaylara dair farkındalık yaratabilme ve önleyici çalışmalar yapmaya uygun olarak 2018 Ekim-2019 Haziran tarihleri arasında 2 farklı eğitim faaliyeti planlanmıştır. Planlanan eğitim faaliyetleri amaç, konu, kapsam ve hedef kitle olarak aşağıda açıklanmıştır. Konu ile ilgili bilgi almak üzere iletişime geçmek isteyenlerin ASUD iletişim bilgilerinden yararlanması rica olunur.

Mağdur Çocuğa Yaklaşım ve Adli Görüşme Teknikleri Eğitimi: Mağdurun adli sürece katılımı aşamalı işleyip çoğu zaman mağdurun birden fazla kez muayene edilmesini ve olayı anlatmasını gerektirmektedir. Bu aşamalarda, çocuğa uygun olmayan yaklaşım ve iletişim tarzı, tekrar tekrar sorgulanmak çocukta en az yaşanan olay kadar travmatik etkiye sebep olmaktadır.

Eğitimin Amacı: Bir suçun mağduru yada tanığı olarak adli vakaya karışmış 5 ila 18 yaş arasındaki çocukların örselenmeden sürece katılımını sağlamak, çocuğun gelişim özelliklerine uygun ve güvene dayalı ilişki kurmak ve olaya özgü ayrıntılı ve nitelikli bilgi alabilmeyi sağlamaktır.

Hedef Kitle: BARO, korunmaya muhtaç çocuk kapsamında bilirkişilik yapanlar, okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri, mesleğe yeni başlayacak olan psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları

Çocukların Cinsel Tacize Uğrama Riskini Önleme Eğitimi: Araştırmalar tacize uğrama riskinin en sık 5 yaş itibariyle başladığını göstermektedir. Bu dönemin en belirgin özelliği ise çocuğun meraklı ve samimi davranışlarıdır. Yaygın inanışın aksine istismarı gerçekleştiren kişiler çoğu zaman tanıdık bir kimsedir ve çocuğun tanıdığı yada güven duyduğu kimseden gelen taciz davranışları çocuğun kafasının karışmasına ve yaşadıklarını doğru değerlendirememesine neden olur.

Eğitimin Amacı: Çocuğa yaşadıklarını anlayabilmesini ve yardım çağrısında bulunabilmesini sağlayacak bedenini ve sınırlarını tanıma, iyi-kötü ve kafa karıştırıcı dokunmalara dair duygusal farkındalık geliştirme, tehlikeyi sezebilme ve güvenebileceği bir yetişkinden yardım alabilme becerisini geliştirmektir.

Hedef Kitle: 4-15 yaş aralığı çocuklar, okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, anne ve babalar.