Ankara Görüşmeleri

Yaşanan mesleki sorunlar, uzmanlık ve 3600 ek gösterge yönündeki taleplerimiz daha önce yapılan görüşmelerin devamının sağlanması amacıyla yönetim kurulu kararı ile 6-8 Mart tarihleri arasında yönetim kurulu başkanı Sadık Gürbüz Buldurucu görevlendirilmiştir. Dernek başkanımıza bu görüşmeleri sırasında 1. Gün Ankara Batı Adliyesi’nde görevli Pedagog Sayın Seda Çakır, diğer günler ise İstanbul Çağlayan Adliyesi’nden derneğimizin kurucu eski başkanı Sayın Psikolog Neşe Nuriye Yüksel ve kıymetli babaları Yargıtay Onursal Daire Başkanı Ömer Nureddin Doğan eşlik etmişlerdir. Görüşmelerinin 1. Gününde pdr mezunu MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Depboylu ile mesleki sorunlarımız ve çözüm önerilerine yönelik görüşülmüş

, 3600 ek gösterge ve uzmanlık unvanımız için destek istenmiş, alandan geldiği için konulara vakıf olan sayın genel başkan yardımcısı sorunlarımıza duyarlı olduğunu ve her türlü desteği vereceğini beyan etmiştir. 2. Gün özellikle aile mahkemelerinde son dönemde oluşan içtihatlardan dolayı uygulamada karşılaşılan sorunlar, hakimlerin 8 yaşından sonraki tüm çocukları dinleme yönündeki kararları, ayrıca adalet bakanlığının özellikle bizlerle ilgili yapacağı düzenleme ve işlemlerde görüşlerine başvurduğu danışma kurulları üyesi halen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Ömer Uğur Gençcan ile görüşmeler yapılmış içtihatlar oluşturulurken çocukların yüksek yararını gözetilmesi istenmiş, ayrıca bilirkişilik ve bakanlığın bizlerle ilgili yapacağı düzenlemelerde destek istenmiş, sayın başkan meslek grubumuza çok değer verdiğini ve sevdiğini, desteklerini sürdüreceğini, anlatılan konuların aklında olduğunu ve bakanlıkta ilgili toplantılarda desteğini yineleyeceğini beyan etmiştir. Ardından Sayın Adalet Bakan Yardımcımız Cengiz Öner Bey ile makamında görüşülmüştür. Sayın Bakan Yardımcımız Adli Destek Müdürlüğünün kurularak bizlerden daha çok alanda yararlanacağını beyan etmesi ve meslek grubumuza yönelik düşüncelerini dile getirmesi sonrasında kendisine, planlanan müdürlüğün bu haliyle kurulması durumunda yaşanabilecek sıkıntılar, karşı karşıya kalınacak sorunlar, uygulamadan doğacak aksaklıklar iletilmiş ayrıca çocuk teslimi husunda yapılması planlan değişikliğin derneğimizin dahil olmadan yapılmasının aynı şekilde birçok sorunu beraberinde getireceği anlatılmış, adalet bakanlığında çalışan bizler aslında uzmanlık beklediğimizi, 3600 ek göstergeye dahil edilmek istendiğimizi beyan etmemiz sonucunda kendisi sorunları ve önerileri bir dosya şeklinde kendisine sunmamız ve süreci yeniden ele almamız, burada koordineli bir şekilde çalışabileceğimizi ve sürecin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etmiştir. Sayın bakan yardımcımızın talebi ile ilgili olarak dosya hazırlanarak kendisine sunulacaktır. 3. Gün sendika ve siyasi partiler ile 3600 ek gösterge ile ilgili olarak ilgili kurumlarda detaylı bir çalışma yapıldığı, çalışmanın içeriğinin gizli tutulduğunu ancak kademeli olarak tüm memurları kapsama ihtimalinin yüksek olduğunu, her ihtimale karşı bizim meslek gurubumuzuda notlar arasına aldıklarını ve ileteceklerini, uzmanlık ile ilgili olarak ise aile mahkemesi kanununda yer alan uzman ibaresi dayanak gösterilerek var olan ek göstergemizin kamuda görev yapan uzmanların ek göstergelerine eşitlenerek maaşlarımızın tarafımıza ödenmesi yönünde yapılacak başvuru dilekçemize istinaden bakanlığın red cevabı üzerine idari dava sürecinin başlatılabileceği

, farklı kamu kurumlarında açılmış davalar olduğu ve bu davaların bazılarının anayasa mahkemesi aşamasına geldiği öğrenilmiştir. Ayrıca siyasi partilerin milletvekilileri aracılığı ile geçmiş dönemki ilişkilerimiz kullanılarak hatta bazısından söz alınarak (özel ilişkilerle sağlanan görüşmeler sonucunda) bizlere uzmanlık verilmesi yönünde kanun teklifi hazırlanabileceği, bu konuda her türlü desteği vereceklerini ancak gerekçelerini teferruatlı bir şekilde kendilerine sunulduğu takdirde hazırlayabileceklerini ifade etmişlerdir. Yapılan görüşme ve değerlendirmeler şuan için bu şekildedir. Bu görüşmeler sırasında emeği geçen başta Sayın Yargıtay Onursal Daire Başkanı Ömer Nureddin Doğan’a, Sayın Neşe Yüksel’e ve Sayın Seda Çakır’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.