CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile Kocaeli’nde görüştük

Mart ayının ilk haftasında Mağdur Hakları yasa tasarısında uzmanların özlük hakları ve statüsündeki olumsuz düzenlemelere binaen ilk olarak Meclis Anayasa Komisyon üyesi CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile Kocaeli’nde görüşme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmede, Sayın milletvekilimizin avukat kökenli olması nedeniyle mesleğimizi tanıdığını, aslen uzmanlık gerektiren bir meslek icra ettiğimizi, “Adli Destek Görevlisi” şeklindeki iş tanımının hem çalışan uzamaları mağdur edeceğini hem de hizmetten yararlanacak olan kırılgan gruplara verimli hizmet üretilmesine engel olacağını bu nedenle genelkurul ve komisyonlar aşamasında her türlü desteği vereceğini hatta dernek yönetiminin bu görüşemlere katılmaları için resmi olarak dilekçe vereceğini ayrıca basınla olan ilişkiler ve derneğin düzenleyeceği eğitim faaaliyetlerinde her türlü desteği vereceğini ifade etmiştir.