Magdur Hakları Daire Baskanı Sayın Muhittin Özdemir ile görüştük

 

28 Mart Çarşamba günü Magdur Hakları Daire Baskanı Sayın Muhittin Özdemir ile 1.5 saati geçkin gerçekleştirilen görüşmede, özetle yasa tasarısı kabul edildiği takdirde “Adli destek görevlisi” tanımını kabul etmediğimizi, kanunlar kapsamındaki görevlerimizi, esasen uzmanlık görevi yaptığımızı

, dolayısıyla kesinlikle “uzmanlık” talebimizin devam ettiğini, tasarıyla birlikte tanımlanan görevlerin özlük haklarında hiç bir iyileştirme olmaksızın verilmesinin hakkaniyete ve yasaya uygun olmadığı tarafımızca ifade edilmiştir. Bunun üzerine Sayın Başkan, bizimle ilgili bu düzenlemeleri en baştan yasa tasarısına eklediklerini fakat Maliye Bakanlığı kabul etmediği için tasarıdan çıkarttıklarını dolayısı ile Maliye Bakanlığının tutumu nedeniyle bu aşamada yeni bir düzenleme yapamayacağını ifade etmiştir. Bunun üzerine biz kendisininde görüşünü alarak meclis görüşmelerine başlayacağımızı beyan ettik ve kendisinden mecliste yapacağımız girişimlere destek sözü alarak görüşmeyi sonlandırdık.

kaufen clomid