ASUD 2023 Genel Kurul İlanı

Adalet Sistemi Uzmanları Derneği

Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin yönetim kurulunun 30/04/2023tarihinde almış olduğu karar gereğince; olağan genel kurulumuz yeterli üye katılımının sağlanması halinde 19/05/2023 tarihinde Saat: 17:00’da Bağdat caddesi NO:202/2 Kadıköy adresinde yapılacaktır.

Yeterli üye sayısının sağlanamaması durumunda olağan genel kurul toplantısı 26/05/2023 tarihinde CAFERAĞA, KÜÇÜK MODA BURNU SOKAK KADIKÖY BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ NO:4 KADIKÖY İDEA ADRESİNDE saat 17.00-19.00 arasındatoplantı yeter sayısı ile salt çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimize ilanen duyurulur.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1)   Yoklama ve Açılış (Toplantı Gündeminin Okunması)

2)   Divan Heyetinin Seçimi

3)   Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4)  Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun Faaliyet Raporlarının Okunması

5)   Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası

6)   Seçilecek Yönetim Kuruluna Aday olacakların imzalı taleplerinin ve yönetim kurulu listelerinin toplanması

7)   Yönetim Kurulunun kapalı oylama usulünce seçimine geçilmesi

8)  Denetim Kuruluna aday olan üyelerin taleplerinin alınması ve kapalı oylama usulünce

seçime geçilmesi

9)   Tahmini Bütçenin Belirlenmesi ve Oylanması

10)   Dilek ve Temenniler

11)   Kapanış.

​​​​​​​

 

​​​​​​​ASUD YÖNETİM KURULU