KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

            ADALET SİSTEMİ UZMANLARI DERNEĞİ

Türk Psikologlar Derneği’nin Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yapmış olduğu 7 Nisan 2022 tarihli duyuruda, Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmede, TPD’nin Psikologların bir takım haklı taleplerini ilettiği ancak Adalet Bakanlığında yaşanan güncel sorunlara temas edilmediği anlaşılmıştır. Esasen bu konularda görüşmeler yapılmadan önce, ilgili kurumda temsil yeteneğine sahip durumdaki eş değer sivil toplum kuruluşu ile görüş alışverişi yapılması sonrası yapılacak görüşmelerden daha sağlıklı ve tutarlı sonuçların alınabileceği kanaatindeyiz.
Aynı duyurunun 6. maddesinde “pedagog” tanımının kaldırılması ve psikologların istihdamının artırılması, yer almaktadır. Derneğin temsil ettiği psikologlar için istihdam artırımını talep etmesi en doğal hakkı olmakla birlikte, bir başka meslek gurubunu işaret ederek ve yer edinmeye çalışmak talihsiz ve mesnetsiz bir talep olmaktadır. “Pedagog” unvanı, ruh sağlığı alanındaki diğer unvanlarda da olduğu gibi suistimal edilmeye açık ve hukuksuz kullanılan unvanlardan bir tanesidir. Ancak Adalet Bakanlığı bünyesinde resmi bir kadro unvanıdır ve bu kadroya

buy amoxil online

, öncesinde eğitim fakültesi ve eğitim programları ve öğretimi mezunları atanmış olmakla, hali hazırda rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları atanmaktadır. Bu yönüyle TPD, Adalet Bakanlığı bünyesi kadrolarında görev yapan pedagogları işaret ederek, bakanlık içinde adli destek görevlisi adı altında birlikte çalışan meslek gruplarının arasında bir ayrımcılığa sebep olacak bir tutum sergilendiği kanaatindeyiz. Biz Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan psikolog

Buy Nolvadex UK

, pedagog, sosyal hizmet uzmanlarını temsil eden Adalet Sistemi Uzmanları Derneği olarak, her üç meslek grubunun da birbirinden değerli ve kıymetli olduklarına inanarak özlük hakları konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Saygıyla duyurulur.
08.04.2022
ASUD